Product#NameImageCASPrice
11-0309-0101Goat anti-Human IgA, α chain specific$59.00$99.00
11-0309-0105Goat anti-Human IgA, α chain specific, Alkaline Phosphatase$142.00$243.00
11-0309-0109Goat anti-Human IgA, α chain specific, AQ Fluorescein$71.00$119.00
11-0309-0126Goat anti-Human IgA, α chain specific, AQ TX595$71.00$119.00
11-0309-0115Goat anti-Human IgA, α chain specific, AQ550$63.00$158.00
11-0309-0118Goat anti-Human IgA, α chain specific, AQ650$63.00$158.00
11-0309-0102Goat anti-Human IgA, α chain specific, Biotin$83.00$139.00
11-0309-0103Goat anti-Human IgA, α chain specific, Horseradish Peroxidase$89.00$153.00
11-0302-0101Goat anti-Human IgG (Fc)$59.00$99.00
11-0302-0105Goat anti-Human IgG (Fc), Alkaline Phosphatase$142.00$243.00
11-0302-0109Goat anti-Human IgG (Fc), AQ Fluorescein$71.00$119.00
11-0302-0126Goat anti-Human IgG (Fc), AQ TX595$71.00$119.00
11-0302-0115Goat anti-Human IgG (Fc), AQ550$63.00$158.00
11-0302-0118Goat anti-Human IgG (Fc), AQ650$63.00$158.00
11-0302-0102Goat anti-Human IgG (Fc), Biotin$59.00$153.00
11-0302-0103Goat anti-Human IgG (Fc), Horseradish Peroxidase$89.00$153.00
11-0301-0101Goat anti-Human IgG (H&L)$49.00$79.00
11-0301-1001Goat anti-Human IgG (H&L) min X Monkey$189.00$389.00
11-0301-0105Goat anti-Human IgG (H&L), Alkaline Phosphatase$118.00$194.00
11-0301-1005Goat anti-Human IgG (H&L), Alkaline Phosphatase min X Monkey$454.00$953.00
11-0301-0109Goat anti-Human IgG (H&L), AQ Fluorescein$59.00$95.00
11-0301-1009Goat anti-Human IgG (H&L), AQ Fluorescein min X Monkey$227.00$467.00
11-0301-0126Goat anti-Human IgG (H&L), AQ TX595$59.00$77.00
11-0301-1026Goat anti-Human IgG (H&L), AQ TX595 min X Monkey$227.00$467.00
11-0301-0115Goat anti-Human IgG (H&L), AQ550$51.00$128.00
11-0301-1015Goat anti-Human IgG (H&L), AQ550 min X Monkey$223.00$558.00
11-0301-0118Goat anti-Human IgG (H&L), AQ650$51.00$128.00
11-0301-1018Goat anti-Human IgG (H&L), AQ650 min X Monkey$223.00$558.00
11-0301-0102Goat anti-Human IgG (H&L), Biotin$67.00$110.00
11-0301-1002Goat anti-Human IgG (H&L), Biotin min X Monkey$265.00$545.00
11-0301-0103Goat anti-Human IgG (H&L), Horseradish Peroxidase$74.00$122.00
11-0301-1003Goat anti-Human IgG (H&L), Horseradish Peroxidase min X Monkey$265.00$545.00
11-0313-0101Goat anti-Human IgM, Fc5µ fragment specific$59.00$99.00
11-0313-0105Goat anti-Human IgM, Fc5µ fragment specific, Alkaline Phosphatase$142.00$243.00
11-0313-0109Goat anti-Human IgM, Fc5µ fragment specific, AQ Fluorescein$71.00$119.00
11-0313-0126Goat anti-Human IgM, Fc5µ fragment specific, AQ TX595$71.00$119.00
11-0313-0115Goat anti-Human IgM, Fc5µ fragment specific, AQ550$63.00$158.00
11-0313-0118Goat anti-Human IgM, Fc5µ fragment specific, AQ650$63.00$158.00
11-0313-0102Goat anti-Human IgM, Fc5µ fragment specific, Biotin$83.00$139.00
11-0313-0103Goat anti-Human IgM, Fc5µ fragment specific, Horseradish Peroxidase$89.00$153.00
11-0101-0101Goat anti-Mouse IgG (H&L)$49.00$79.00
11-0101-0301Goat anti-Mouse IgG (H&L) min X Rabbit, Human, Bovine, Horse$74.00$109.00
11-0101-0105Goat anti-Mouse IgG (H&L), Alkaline Phosphatase$118.00$194.00
11-0101-0305Goat anti-Mouse IgG (H&L), Alkaline Phosphatase min X Rabbit, Human, Bovine, Horse$178.00$267.00
11-0101-0109Goat anti-Mouse IgG (H&L), AQ Fluorescein$59.00$95.00
11-0101-0309Goat anti-Mouse IgG (H&L), AQ Fluorescein min X Rabbit, Human, Bovine, Horse$89.00$131.00
11-0101-0126Goat anti-Mouse IgG (H&L), AQ TX595$59.00$95.00
11-0101-0326Goat anti-Mouse IgG (H&L), AQ TX595 min X Rabbit, Human, Bovine, Horse$89.00$131.00
11-0101-0115Goat anti-Mouse IgG (H&L), AQ550$51.00$128.00
11-0101-0315Goat anti-Mouse IgG (H&L), AQ550 min X Rabbit, Human, Bovine, Horse$71.00$178.00
11-0101-0118Goat anti-Mouse IgG (H&L), AQ650$51.00$128.00
11-0101-0318Goat anti-Mouse IgG (H&L), AQ650 min X Rabbit, Human, Bovine, Horse$71.00$178.00
11-0101-0102Goat anti-Mouse IgG (H&L), Biotin$69.00$111.00
11-0101-0302Goat anti-Mouse IgG (H&L), Biotin min X Rabbit, Human, Bovine, Horse$104.00$153.00
11-0101-0103Goat anti-Mouse IgG (H&L), Horseradish Peroxidase$74.00$122.00
11-0101-0303Goat anti-Mouse IgG (H&L), Horseradish Peroxidase min X Rabbit, Human, Bovine, Horse$111.00$169.00
11-0201-0101Goat anti-Rabbit IgG (H&L)$49.00$79.00
11-0201-0501Goat anti-Rabbit IgG (H&L) min X Mouse, Human, Bovine, Horse$74.00$109.00
11-0201-0105Goat anti-Rabbit IgG (H&L), Alkaline Phosphatase$118.00$194.00
11-0201-0505Goat anti-Rabbit IgG (H&L), Alkaline Phosphatase min X Mouse, Human, Bovine, Horse$178.00$267.00
11-0201-0109Goat anti-Rabbit IgG (H&L), AQ Fluorescein$59.00$95.00
11-0201-0509Goat anti-Rabbit IgG (H&L), AQ Fluorescein min X Mouse, Human, Bovine, Horse$89.00$131.00
11-0201-0126Goat anti-Rabbit IgG (H&L), AQ TX595$59.00$95.00
11-0201-0526Goat anti-Rabbit IgG (H&L), AQ TX595 min X Mouse, Human, Bovine, Horse$89.00$131.00
11-0201-0115Goat anti-Rabbit IgG (H&L), AQ550$51.00$128.00
11-0201-0515Goat anti-Rabbit IgG (H&L), AQ550 min X Mouse, Human, Bovine, Horse$71.00$178.00
11-0201-0118Goat anti-Rabbit IgG (H&L), AQ650$51.00$128.00
11-0201-0518Goat anti-Rabbit IgG (H&L), AQ650 min X Mouse, Human, Bovine, Horse$71.00$178.00
11-0201-0102Goat anti-Rabbit IgG (H&L), Biotin$69.00$111.00
11-0201-0502Goat anti-Rabbit IgG (H&L), Biotin min X Mouse, Human, Bovine, Horse$104.00$153.00
11-0201-0103Goat anti-Rabbit IgG (H&L), Horseradish Peroxidase$74.00$122.00
11-0201-0503Goat anti-Rabbit IgG (H&L), Horseradish Peroxidase min X Mouse, Human, Bovine, Horse$111.00$169.00
21-0312-0102Protein A, Biotin$79.00$164.00
22-0613-0300Q-Link Maleimide Activated Horseradish Peroxidase$59.00$209.00
21-0100-0105Streptavidin, Alkaline Phosphatase$99.00$299.00
21-0100-0109Streptavidin, AQ Fluorescein$65.00$129.00
21-0100-0126Streptavidin, AQ TX595$65.00$129.00
21-0100-0115Streptavidin, AQ550$99.00$199.00
21-0100-0118Streptavidin, AQ650$99.00$199.00
21-0100-0103Streptavidin, HRP$75.00$149.00
21-0100-0106Streptavidin, PE$45.00$249.00
21-0100-0127Streptavidin, PE HS$65.00$279.00
11812DBCO-dPEG®₁₂-carboxyfluorescein$195.00$350.00
11813DBCO-dPEG®₁₂-meso-TP-IR775$195.00$350.00